Ciała świetliste 12 poziomów

CIAŁA ŚWIETLISTE 12 POZIOMÓW ? jak powszechnie wiadomo nieustannie zmieniają się wibracje Ziemi. Tak jest również u człowieka. Jego wibracje ulegają przemianom. Osiągając kolejne etapy ciał świetlistych ludzkość wznosi się na wyższe poziomy. Aby kroczyć tą drogą musimy oczyszczać swoje pola fizyczne, emocjonalne, mentalne itp. Większa ilość światła w komórkach ciała fizycznego człowieka wpływa na zmniejszenie jego gęstości i spoistości, dlatego też światło, które wypełnia nasze ciało w momencie osiągnięcia stanu dwunastu poziomów pozyska niesamowitą  mądrość oraz inteligencję. 


Dominujące religie oraz system na całym świecie nie pozwalają na odkrycie tajemnicy oraz możliwość osiągnięcia ciała świetlistego, co jak powszechnie wiadomo jest w dzisiejszych czasach doświadczane przez wielu ludzi.  To proces harmonii i równowagi we wszystkich polach fizycznych, psychicznych i emocjonalnych jest procesem osiągnięcia najwyższego ciała świetlistego. Osiągnięcie takiego stanu jest dostępne dla każdego człowieka ponieważ każdy człowiek na tej ziemi ma prawo do skorzystania z wolnej woli poznania miłości oraz światłości naszego miłosiernego Boga.

 

Prezentujemy Państwu dwanaście poziomów osiągania ciała świetlistego:

 1. w pierwszym poziomie w ciele człowieka zachodzą zmiany w jego umyśle, kodzie DNA, metabolizmie. Człowiek zaczyna przejawiać większą radość z życia oraz zaczyna jasno i pozytywnie myśleć.

 2. Jest to poziom gwałtownych i radykalnych zmian w człowieku na poziomie sfery fizycznej, mentalnej, duchowej i  emocjonalnej, co sprawia, że człowiek często czuje się zagubiony w otaczającym go świecie. Na tym poziomie rozpoczyna się proces wcielania bóstwa w osobę ludzką. Człowiek uświadamia sobie, że jego byt na Ziemi jest związany z misja zbawczą.

 3. na trzecim poziomie wyostrza się zdolność odbierania bodźców zewnętrznych: słuchu, węchu, smaku oraz dotyku. Zaostrzenie zmysłów jest objawem przebudzenia. Ciało fizyczne człowieka staje się ośrodkiem koncentrującym w sobie energię światła, którą po przetworzeniu oddaje z powrotem Ziemi. Odbywa się w ten sposób ciągła komunikacja pomiędzy ciałem fizycznym człowieka a Ziemią. Zmiany, które zachodzą na trzecim poziomie są już nieodwracalne.

 4. na czwartym poziomie dochodzi do konfrontacji pomiędzy ciałem mentalnym a duchowością. Człowiek zaczyna dostrzegać, że oprócz realnego myślenia w jego życiu obecne są też emocje, które również mogą wyznaczać sens istnienia. W związku z tym w mózgu człowieka zachodzą ogromne zmiany wynikające z walki jaka toczy się na polu emocjonalnym i duchowym. Człowiek może odczuwać ból fizyczny związany z tym, że jego organizm otwiera się na nowe doświadczenia, na inną perspektywę istnienia.  Duchowość zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu człowieka. Człowiek zaczyna odczuwać potrzebę podążania za własnymi emocjami, pozostawiając w tyle realne myślenie. Na czwartym etapie rozwija się również większa wrażliwość. Człowiek może odkryć w sobie zdolność jasnowidzenia.  

 5. na piątym poziomie człowiek doznaje objawienia na temat własnego istnienia.. To kolejny etap walki z mentalnością. Człowiek zaczyna dostrzegać jak bardzo myślokształty i otaczająca rzeczywistość go ograniczają. Człowiek pragnie być indywidualną jednostką, chce otworzyć się na nowo. Aby to osiągnąć musi zerwać z dotychczasowymi obrazami i wzorcami, które były mu przekazywane od dzieciństwa. Zadaniem człowieka na tym poziomie jest stworzenie własnego systemu wartości i zachowań, które będą sprzyjały jego dalszemu rozwojowi. W piątym etapie rozwoju człowiek potrafi zrekonstruować własne sny, często też śni na jawie a sny te dotyczą nowej misji jaką ma do spełnienia na Ziemi.

 6. jest to etap działania zgodnie  z wolą Ducha, dzięki któremu człowiek może zrozumieć otaczającą rzeczywistość i odkryć sens własnego istnienia. Na szóstym etapie zmienia się całkowicie tożsamość człowieka. Mentalność odgrywa tu coraz mniejszą rolę. Człowiek zaczyna tracić poczucie realności. Ma wrażenie, że otaczająca go rzeczywistość staje się przenikalna. Często doświadcza tego w procesie medytacji. Dzięki wstąpieniu Ducha człowiek uświadamia sobie, że istnieje nowy, lepszy świat, zupełnie inny od tego, w którym przebywał dotychczas. Z tego powodu ciężko jest mu powrócić do rzeczywistości i odnaleźć się w otaczającym świecie. Jest to również etap, w którym człowiek przebudzony boską światłością musi otworzyć się na innych ludzi. Musi współpracować z innymi przebudzonymi osobami, ale przede wszystkich jego zadaniem jest niesienie pomocy ludziom uśpionym.

 7. siódmy poziom jest bezpośrednio związany z czakrą serca. Otwierając swe serce człowiek zapomina o przeszłości, żyje pod wpływem chwili. W jego życie wkracza radość i beztroska. Większość działań człowieka jest spontaniczna. Otwarcie czakry serca powoduje, że człowiek zaczyna ujawniać swoje emocje i uczucia. Zmieniają się również jego relacje z innymi ludźmi. Wszelkie emocje w kontaktach z innymi odchodzą na dalszy plan a główną rolę zaczyna odgrywać duchowość. Dzięki otwarciu czakry serca następuje synchronizacja pomiędzy sferą emocjonalną, mentalną i duchową. Na siódmym poziomie otwiera się również szyszynka i przysadka mózgowa, które sprawiają, że ludzie pozostają w doskonałej kondycji fizycznej. Dzięki nieustannemu przypływowi energii człowiek zachowuje piękny i młody wygląd.  Istotą siódmego poziomu jest to, że człowiek uświadamia sobie nie tylko własne życie w poprzednich wcieleniach, ale również zdaje sobie sprawę z tego jak wielką rolę ma do spełnienia, by pomóc sobie i innym w dojściu do Światła. Człowiek staje się Mistrzem mającym wpływ na wszystkie aspekty swojego życia i otaczającej rzeczywistości .

 8. jest to etap dalszego rozwoju szyszynki i przysadki mózgowej, które zaczynają ze sobą ścisłą współpracę. Jest to etap bezpośredniej komunikacji z Duchem, który przekazuje człowiekowi różnego rodzaju kody, które sprawiają, że człowiek  zyskuje świadomość wielowymiarową. Człowiek działa pod wpływem impulsu nie przemyślając swoich decyzji. Siódmy etap jest często trudny do przejścia. Człowiek często czuje się odosobniony i nierozumiany przez innych ludzi.

 9. jest to również poziom Ducha, który za pomocą dźwięków, czy form geometrycznych przekazuje człowiekowi świetlane języki. Dzięki temu człowiek uświadamia sobie własną boskość. Zaczyna zauważać zmiany w swoim ciele i duszy odróżniające go od zwykłych ludzi. Zdaje sobie sprawę z tego, że jest istotą wyjątkową-  nadludzką. Jest to również etap pokonania  dotychczasowych lęków i obaw oraz pracy nad własnym ego. Na dziewiątym poziomie człowiek zupełnie odłącza się od otaczającej rzeczywistości, dzięki czemu zaczyna promieniować czystą energią Światła.

 10. na dziesiątym poziomie działania człowieka potwierdzają to, że został on wybrany przez Boga do spełnienia misji na Ziemi. Człowiek ma pełną świadomość połączenia ze Źródłem oraz wszystkim co go otacza. Na tym etapie nie ma już żadnych ograniczeń. To człowiek decyduje o tym, gdzie ma być w danym momencie i co ma w tym czasie robić. Zanika tu pojęcie przestrzeni, czasu i wymiaru.

 11. na tym etapie człowiek musi sam podjąć decyzję dotyczącą własnego rozwoju Ciała Świetlistego. Podążanie drogą światła oznacza działanie zgodnie z Duchem oraz uzewnętrznianie i realizowanie własnej wizji Nieba na Ziemi. Na jedenastym poziomie człowiek zyskuje świadomość symultaniczności. Ze spokojem będzie przyjmował wszystkie wydarzenia w swoim życiu.

 12. ciało każdego człowieka wypełnia światło a jego działania są zgodne z wolą Ducha. Na tym etapie człowiek realizuje własne decyzje mające na celu wzniesienie całej planety na wyższy poziom.

 

 

 

 

Z MIŁOŚCIĄ DLA WAS

Sklep na bazie OpenCart
Ośrodek Eden © 2024
Facebook