Wpływ energii destrukcyjnych na życie człowieka

Wyróżnić możemy bardzo dużo energii o niskich wibracjach, które wpływają destrukcyjnie na nasze życie. Przedstawimy Państwu jednak tylko te najważniejsze.


Czym jest klątwa?

Klątwa to energia o bardzo niskiej wibracji utrudniająca człowiekowi życie osobiste we wszystkich aspektach, począwszy od zdrowia, poprzez kontakty z innymi ludźmi aż po pracę zawodową.

Jak klątwa wpływa na życie zdrowotne człowieka?

Człowiek obarczony klątwą czuje się jak w worku foliowym. W takiej sytuacji ciało nie oddycha. Punkty energetyczne człowieka są zabrudzone, wyglądają tak, jakby były oplątane w pajęczynę. Ciało fizyczne nie otrzymuje wówczas energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania. Taki stan powoduje osłabienie energii człowieka oraz negatywnie wpływa na jego życie osobiste i zawodowe.

Jak klątwa działa na nasze życie rodzinne?

Wpływ klątwy na życie rodzinne jest taki sam jak na życie osobiste.

Jak klątwa wpływa na życie zawodowe?

Wpływ klątwy na życie zawodowe jest bardzo podobny jak w przypadku oddziaływania na zdrowie. W miejscu, w którym są nałożone klątwy występuje bardzo niska energetyka. Pracując w takich warunkach nie ma możliwości osiągnięcia wysokiej wydajności pracy. Niska energetyka w miejscu pracy negatywnie wpływa również na konflikty międzyludzkie, powoduje obniżenie wpływów gotówkowych oraz sprawia, że praca nie przynosi efektów. Klątwa narzucona na sferę zawodową jest również jedną z najczęstszych przyczyn absencji w pracy, nieporozumień pomiędzy kontrahentami, zmniejszenia ilości klientów itp.

Rodzaje klątw:

1. Wcieleniowe ? charakteryzują się tym, że przechodzą razem z duszą człowieka przez poszczególne wcielenia
2. Rodzinne ? w tym przypadku klątwa jest nakładana na danego członka rodziny. Ten rodzaj klątwy trwa przeciętnie siedem pokoleń.
3. Bieżące ? klątwa występująca w obecnym wcieleniu, w danej chwili ludzkiego istnienia.

Z czego bierze się klątwa ?

Klątwa jest nakładana przez ludzi zdesperowanych przepełnionych złością i nienawiścią. Klątwy działają destrukcyjnie przez kilka pokoleń lub wcieleń na różnych poziomach:

a) Podstawowym - Obecne życie
b) Genetycznym ? wszelkiego rodzaju klątwy rodzinne
c) Historycznym ? klątwy wcieleniowe
d) Poziomie duszy

Istnieje również możliwość nałożenia klątwy na samego siebie. Klątwę nakładamy czasem świadomie, wówczas działają one bardzo destrukcyjnie. Klątwy, które zostały nałożone przez kogoś świadomie z zamiarem wyrządzenia krzywdy drugiej osobie, znacznie trudniej jest zdjąć i je zneutralizować. Kolejnym rodzajem klątw są klątwy nieświadome, które w odróżnieniu od klątw świadomych, nie działają tak destrukcyjnie oraz są dużo łatwiejsze do zneutralizowania.


W naszym życiu przeciętnie każdy co najmniej raz ma na siebie nałożoną klątwę.

Przekleństwa

Co to jest przekleństwo i skąd się bierze?

To podobnie jak klątwa bardzo niska energia o działaniu destrukcyjnym, która jest nakładana przez osoby zazdroszczące, nienawidzące, niecierpiące miłości oraz przejawiające nadmierną zazdrość. Podobnie jak klątwy, przekleństwa można zdjąć.
Przekleństwa mogą być nakładane przez osoby zewnątrz, jak również przez samych siebie na własną osobę. Możemy je nosić na wszystkich poziomach i poprzez duszę z poprzednich wcieleń.

Tak samo jak klątwa, przekleństwo działa na wszystkie aspekty naszego życia na tych samych poziomach.

Życzenia śmierci:

Czym jest życzenie śmierci?

Jest to ciężka i destrukcyjna energia o bardzo niskich wibracjach działająca zazwyczaj na ciało fizyczne oraz podświadomość, która dąży do tego, by życzenie śmierci się urzeczywistniło. Życzenia śmierci SA nakładane w taki sam sposób jak klątwy i przekleństwa, tylko ich skutki SA bardziej drastyczne, że względu na to, że życzenie śmierci działa bezpośrednio na ciało fizyczne i powoduje odejście z tego świata.

Co jeszcze wpływa na nasze życie destrukcyjnie?

Na nasze życie destrukcyjnie wpływają również energie dusz błądzących i błąkających się.

Jak zdefiniować możemy dusze błądzące?

Dusze błądzące to dusze osób, które fizycznie już nie żyją lub poniosły śmierć w skutek nagły, lecz ich dusza nie była gotowa przejść w światło lub się bała, co sprawiło, ze nie należy ona do żadnego świata, ani do żywych ani do umarłych, ani do światłości. Dusze te, aby żyć muszą karmić się energią życiowa ludzi żyjących, co w konsekwencji obniża odporność oraz witalność człowieka a na końcu prowadzi do rozwoju chorób fizycznych. Ważną sytuacją jest odprowadzenie tych istot w stronę świat łado światłości. Występują również dusze bardzo destrukcyjne, złośliwe i demoniczne, które w niektórych wypadkach próbują wypchnąć z ciała duszę właściciela. W takiej sytuacji koniecznie trzeba tę duszę wyciągnąć i odesłać do światłości.

Jak żyć, aby nie przyciągać do siebie energii o bardzo niskich wibracjach?

Ludzie muszą nauczyć się kontrolowania myśli i wyważania wypowiadanych słów, by nie przejawiały one niskiej energetyki, bo wówczas nasze słowa lub myśli staja się jeszcze bardziej destrukcyjne. Ludzie muszą być świadomi, że wszystko to, co powiemy i pomyślimy przejawia się w rzeczywistości.
Zycie w dzisiejszych czasach nie jest łatwe a ludzie sami jeszcze bardziej je sobie utrudniają. W swoim życiu powinniśmy przede wszystkim kierować się szacunkiem i przejawiać miłość w stosunku do innych a nie złość i nienawiść. To pomoże nam w podniesieniu poziomu własnego życia. Wpływamy na siebie wzajemnie dlatego też tylko od nas zależy jak żyjemy i jak będziemy żyć. To wszystko co najlepsze jest już w nas i tylko od nas samych zależy jak to wykorzystamy.

 

Sklep na bazie OpenCart
Ośrodek Eden © 2024
Facebook