Kurs Radiestezji zdrowia

Dzisiejsza radiestezja to już nie tylko klasyczne różdżkarstwo i tradycyjne poszukiwanie wody, to wiele samodzielnych dyscyplin badawczych, których cecha wspólna jest używanie podobnego "sprzętu pomiarowego" i podobnych metod prowadzenia eksperymentu. W radiestezji można obecnie wyodrębnić samodzielne dyscypliny:


1. Geotronikę, zajmującą się poszukiwaniem i lokalizacją stref, zjawisk, anomalii  występujących pod powierzchnią i na powierzchni ziemi. Wskład badań geotronicznych wchodzą poszukiwania wody, minerałów, bogactw naturalnych, określenie stref geopatycznych, dyslokacji geologicznych, ekspertyzy działek budowlanych i mieszkań.
2. Biotronikę, zajmującą się badaniem procesów psychofizycznych, biofizycznych, biochemicznych towarzyszących różnym formom postrzegania pozazmysłowego. Bada wpływ czynników środowiskowych na organizm człowieka, również pożywienia, leków, odzieży, materiałów budowlanych. To również diagnostyka medyczna i weterynaryjna.
3. Fitotronikę zwaną również fitoradiestezją zajmującą się wszystkimi zjawiskami związanymi z roślinami, ich wpływem na człowieka, zwierzęta i rośliny. Bada wzajemne związki, sympatie i antypatie, polaryzację i jonizację powietrza przez rośliny.
4. Teleraiestezję, najbardziej frapującą i jednocześnie najbardziej kontrowersyjną dziedzinę radiestezji, obejmującą poszukiwania na odległość, w czasie i przestrzeni. To działanie i poszukiwanie przy pomocy planów, map, szkiców, zdjęć, przy użyciu tzw. "świadka".
Przedstawiony podział nie wyczerpuje możliwości i zastosowań radiestezji. Uogólniając, termin radiestezja będzie oznaczał metodę specjalnych badań, opartą na wrażliwości człowieka na promieniowanie (radius - promień, esthenastai - odczuwanie) emitowane z różnych materii i substancji zlokalizowanych pod ziemią, na ziemi, w wodzie i atmosferze.

Program obejmuje:

˘   historia radiestezji,
˘   podstawowe pojęcia i definicje,
˘   przyrządy radiestezyne, wahadła, różdżki, biometry,
˘   źródła promieniowania radiestezyjnego,
˘   wpływ promieniowania radiestezyjnego na organizmy żywe,
˘   promieniowanie kolorów radiestezyjnych, zastosowania,
˘   radiestezja terapeutyczna, zastosowania, dobór żywności, ziół, witamin,
˘   polaryzacja, wibracje organów, pole magnetyczne i elektromagnetyczne,


Cena: 160 zł


Prowadzący: Cyprian Toruński.

 

 

 

Zapisy:

Mail: eden@uzdrowiciele.pl
tel. 95 717 64 64  godz. 10-18

 

 

Sklep na bazie OpenCart
Ośrodek Eden © 2024
Facebook