GLĘGOLICA

Wiedza starożytnej kultury, istniejącej na naszych ziemiach od kilkunastu tysięcy lat, wciąż przebija się tu i ówdzie zaklęta w ludowe wzory i pieśni, dziejopisy nasze i obce, porównania językoznawców, wykopaliska, także te z dziedziny genetyki historycznej... Główny nurt historyków, będący nadal pod przemożnym wpływem zaborczej nauki zdaje się po dziś dzień nie zauważać oczywistych przesłanek mówiących, że to nasi przodkowie są owymi legendarnymi Ariami, którzy przekazali wedy hindusom, że to nasi przodkowie ? poddani królowej Wandy są tymi Wandalami, którzy złupili Rzym, a przed których gniewem drżała cała zachodnia i południowa Europa. Że to nasi przodkowie są twórcami Lechii, której echa rozbrzmiewają w nazewnictwie Polaków aż do Turcji. Olbrzymie kompleksy świątynne przechowywały wiedzę pokoleń aż do wczesnego średniowiecza. A jednak nigdy nie udało się jej zniszczyć do końca.

Dziś za sprawą internetu nie sposób jej już powstrzymać. Badacze i miłośnicy kultury słowiańskiej wymieniają się swymi odkryciami, czerpią również od starowierców, a każdy sam potrafi dodać dwa do dwóch. Z drugiej strony, jak powiadają Wedy Słowiańsko-Aryjskie nastała właśnie (2012r.) epoka wilka, która w odróżnieniu od poprzedniej epoki, epoki lisicy ? ujawnia prawdę, a kłamstwo traci swą moc.

Słowiańska dusza z jej odwieczną tęsknotą, ma dziś ułatwioną możność powrotu do świadomości nierwanej (nirvana). Pełniej dokonać można tego przy pomocy dopasowanych do naszej duszy narzędzi:

Tarot Słowiański - praca z wyrocznią opartą na tarocie osadzonym w rodzimej sieci kojarzeniowej, w której każdy z arkanów ma przypisane imię pradawnych sił i uzbrojony jest w stanicę będącą wyrazem składających się na nią pierwiastków. Otrzymaj odpowiedź, jakież to pouczenie szykuje dla Ciebie życie i jak przyjąć je z godnością.

cena: 40 min. 66zł


GLĘGOLICA - sporządzenie podobizny głagolicowej, opartej na języku i sposobie zapisu używanym przez wieszczów. Twoje imię i nazwisko w świetle sił i liczb wyrażonych w znakach pisma opracowanego przed wiekami do wgłębiania się w mowę słowiańską, a więc i odchwaszczoną polszczyznę.

cena - 90zł


HERB - stworzenie godła rodowego. Herb rodu nie zawsze był nadawany przez pana jego słudze i wasalowi, lecz opracowywany przez sam ród jako wyraz godności. Spaja rodzinę i przywołuje ducha rodu.

Uważa się, że wszystko co można ująć w zrozumienie i nadać temu imię, można nazwać duchem. Z takim duchem można następnie współpracować.

Istnieje pogląd, że tak jak poszczególne narody mają swego ducha dbającego o ich rozwój, tak samo każdy ród ma swego opiekuna. Czy on istnieje na prawdę jest rzeczą drugiego rzędu. Ważne, że można powołać go w swej wyobraźni, co samo w sobie jest niepodważalne. I jako takiego zawezwać do pomocy poprzez zaangażowanie zmysłów.
Te zaś uruchamiając najgłębsze poziomy nieuświadomione uruchomią owe 90% nieużywanych obszarów mózgu i te 95% śmieciowego DNA, które tą albo inną drogą sprowadzą pomyślne rozwiązanie naszych kłopotów. Pewność co do miłości przodków istnieje w naszej kulturze od zawsze, zawiera się nawet w religii powszechnej. Herb rodu spaja myśli całej rodziny wzmacniając owe oddziaływania.


Na cenę składa się:
? opracowanie znanych dziejów rodu, drzewa przodków
? przy pomocy wyroczni opracowanie właściwości ducha rodowego i baśni rodu.
? wybór sposobu i tworzenie godła, zawołania i nazwy
? prace graficzne związane z utworzeniem godła i całego herbu na tarczy.

Gdy projekt zostanie zaakceptowany zleceniodawca otrzyma 10 szt. Księgi Herbowej, wzbogaconej o rytuał herbowy i podstawy prawa wiecowego.

Istnieje możliwość opracowania podobnej księgi dla osób posiadających herb szlachecki, oraz zamówienia odlewu gipsowego herbu.

cena: 360zł


Warsztaty Słowiańskie ? osobiste i kilkuosobowe o wierzeniach, na ogół zapomnianych, a potrafiących postawić nas na równe nogi. Jak mówią nasze podania ? jesteśmy dziećmi bogów, a nie ich tworami. Innymi słowy to bogowie są naszymi przodkami. Wiara, lub jak byśmy napisali poprawniej: w-JA-ra, znaczy we mnie światło najwyższego. Każdy naród ma swoją dziejową powinność. Na wschodzie, nasi bracia nazywają siebie Sławianami, bo sławni są i bogów sławią. My nazywamy siebie Słowianami, bo jesteśmy słowem boga. I to jest nasze przeznaczenie, które wciąż na nowo winniśmy sobie przypominać.

Cena warsztatów osobistych (16 godzin) - 650zł
Cena warsztatów kilkuosobowych (weekend, 16 godzin) - 250zł/os.

J.S. Greczyszyn
Telefon: 519 476 399

Sklep na bazie OpenCart
Ośrodek Eden © 2024
Facebook